BJÖRKVIKS PONNYRIDKLUBB

Ridskolan är ett privatägt företag (AB). Till ridskolan räknas anläggningen, ponnyerna, personalen samt all ridskolans verksamhet.

Ridskolan har ett nära samarbete med klubben Björkviks Ponnyridklubb. Samarbetet innebär att ridskolan får vara ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Tack vare detta samarbete får också ridskolans elever möjlighet att köpa ryttarmärken, klubbkläder och delta i så väl ridklubbens som ridsportförbundets olika aktiviteter. Våra elever är dessutom genom medlemskapet försäkrade under sin vistelse på ridskolan. För att rida på ridskolan måste du som elev därför vara medlem i ridklubben.

Viktigt att veta är dock att det hos oss inte är ridklubben som planerar och bedriver ridskolans verksamhet så som det kan se ut på andra håll, samt att vi har helt separerad ekonomi.

Använd gärna formuläret nedan om du vill lämna ett meddelande till Björkviks Ponnyridklubb.