INDIVIDUELL ANPASSNING I GRUPP

Alla individer är olika – vi älskar olikheter och vår önskan är att alla ska känna sig välkomna här hos oss på sina villkor!⁠

Behöver ditt barn någonting speciellt av oss för att underlätta besöket på ridskolan, för att skapa extra tydlighet och trygghet – hör av dig så lägger vi upp en individuell plan! Det kostar givetvis inget extra.⁠

Det kan exempelvis innebära mer förberedelser från vår sida inför ridlektionen, önskan om bildstöd eller bara ett samtal kring något annat vi behöver tänka på när vi möter ditt barn på ridskolan. Det kan också vara att ditt barn får rida samma häst flera gånger i rad (eller att veta att det blir endast 2-3 olika), på grund av rädsla, eller behov av rutiner.⁠

Vi har i dagsläget flera olika varianter och upplägg, individuellt anpassade och vi är alltid öppna för det allra bästa för just er! ⁠

Sänd oss ett mail till info@bjorkviksponnyridskola.se så tar vi det utifrån det!⁠ 

Hälsar personalen på Björkviks Ponnyridskola