EXTRA ANPASSNINGAR

Alla individer är olika – vi älskar olikheter och vår önskan är att alla ska känna sig välkomna här hos oss på sina villkor!⁠

Vår grundtanke är att bedriva vår verksamhet på ett vis som gör att vår ridskola utgör en fysisk, pedagogisk och socialt tillgänglig lärmiljö för alla. Ibland behöver vi dock tänka till lite extra.⁠

Behöver du/ditt barn någonting speciellt av oss för att underlätta besöket på ridskolan, för att skapa extra tydlighet och trygghet – hör av dig så lägger vi upp en individuell plan! Det kostar givetvis inget extra.⁠

Det kan exempelvis innebära mer förberedelser från vår sida inför ridlektionen, önskan om bildstöd eller bara ett samtal kring något annat vi behöver tänka på när vi möter dig/ditt barn på ridskolan. Det kan också vara att du/ditt barn får rida samma häst flera gånger i rad (eller att veta att det blir endast 2-3 olika), på grund av rädsla, eller behov av rutiner.⁠

Vi har också stor förståelse för att det finns många sätt att hantera livets alla händelser, och hos oss behöver du aldrig känna att du eller ditt barn gör fel. Vi har många strategier och lösningar på lager som vi mer än gärna plockar fram då de behövs.⁠

Vi har i dagsläget flera olika varianter och upplägg, individuellt anpassade och vi är alltid öppna för det allra bästa för just er! ⁠

Sänd oss ett mail till info@bjorkviksponnyridskola.se så tar vi det utifrån det!⁠ ⁠

Hälsar personalen på Björkviks Ponnyridskola⁠