ETT UTBILDNINGSSYSTEM FÖR UNGDOMAR

Mot nya mål på Björkviks Ponnyridskola!

Björkviks Ponnyridskola riktar fokus mot utbildning i flera led. Vi är en ridskola med en modern utbildningsvetenskaplig förankring och förutom att bedriva traditionell ridskoleverksamhet är en del av vår idé att sträva efter att skapa ett stabilt utbildningssystem som på sikt skulle kunna generera ridutbildare som kan utbilda andra! 

Har du en dröm om att bli ridledare/ridlärare i framtiden är detta definitivt någonting för dig!


HT 2020 startade vi ytterligare en nivå på ridskolan; Bronsgruppen. Denna grupp är till för dig äldre elev som ridit på Märke 5-nivå under flera år. Bronsgruppen hos oss har dessutom en särskild nisch mot din framtid inom ridskolebranschen.

Detta betyder att vi inte bara ser ridkunskapen som en förutsättning för att kunna delta i denna grupp, utan också ditt horsemanship och din vilja att vara delaktig i vårt utbildningssystem som en förebild för våra yngre elever. Elever i bronsgruppen rider både på livligare hästar och ibland unghästar – men har också förmågan att finna och att visa fram även de lite lugnare hästarna på ett fördelaktigt vis. Elever i bronsgruppen tar sig an varje enskild häst med samma positiva inställning, strävar alltid efter att sprida goda erfarenheter av varje häst på ridskolan och lägger stor vikt vid att reflektera över sin ridning. I dagsläget finns två Bronsgrupper med vardera 6 platser. Denna grupp ger dig som är elev en intern förberedelse inför dina möjligheter att i framtiden söka ridledarkursen och/eller SRL1. Vill du så småningom söka någon av dessa utbildningar hjälper vi dig med förberedelserna! Denna grupp ger dig också möjlighet att arbeta som ridledare/ridlärare hos oss i framtiden.

Bronsgruppens arbetsområden är följande (källa SvRF):

I och med detta skapar vi också ett nytt utbildningssystem i tre steg för dig som vill arbeta hos oss som hjälpledare, ungdomsledare och så småningom ridledare/ridlärare. 

Det finns – som du ser här nedan – alltså också möjlighet för de något yngre ungdomarna att påbörja sin utbildningsväg till ledare i vårt system. Vi vet att här finns många målmedvetna yngre elever som ännu inte har åldern inne för att söka jobb, men som gärna redan nu skulle vilja vara en hjälpande hand. Vi har något för er också! Detta upplägg kan vara en fantastisk möjlighet till gemenskap och lärande i många dimensioner, och det kan också vara en fin chans för dig som är lite yngre att visa dig för oss inför att i framtiden bli tillfrågad om anställning. Så här tänker vi oss att detta sker under ordnade former:


(Tabellen nedan gör sig bäst vid läsning på dator).

ÅlderNivå/ridgruppUppgift/roll möjlig att söka
11-13 årM4 Hjälpledare (idéell/prao)
Yngre elever som har som mål att bli ungdomsledare har genom detta system möjlighet att delta på ”prao-vis” tillsammans med ungdomsledare. 1-2 hjälpledare per ungdomsledare. Lätta sysslor, mest se och lära. Rider lektion i lägst M4-grupp på ridskolan.
14 år – M5Ungdomsledare (avlönad)
Äldre elever som har visst eget ansvar (under vuxen arbetsledning) för de dagliga sysslorna i stallet samt att fungera som assisterande vid iordningställande av hästar mm. Får också handledning i att fungera som mentor för de yngre hjälpledarna. Rider lektion i lägst M5-grupp på ridskolan.
16 år –BronsgruppRidledare (avlönad)
Äldre elever som jobbar/har tidigare jobbat som ungdomsledare på ridskolan och som nu vill ta steget att bli ledare för avsutten- såväl som uppsutten utbildningsverksamhet för yngre elever. Det kan handla om teorikurser för M1/M2, prova-på-ridning och sommarhästis. Rider lektion i bronsgruppen på ridskolan och har som dröm/mål att söka till SRL 1/ridlärarutbildning framöver. Bronsgruppens syfte är att utbilda ryttare som inte bara vill utveckla sin egen ridning, utan som också på sikt vill vara delaktig i att utbilda andra ryttare. Ålder för deltagande i bronsgrupp kan vara lägre än 16 år, men anställning som ridledare sker först vid ålder 16.

Utbildning är vår nisch – inte bara ridutbildning utan även när det gäller pedagogik och didaktik. Vi tror att vi hos oss har mycket goda förutsättningar att förbereda dig för ett jobb i vår bransch.

Ingen dröm är för stor – och det är en ära att få hjälpa dig på vägen!

Kontakta oss gärna på info@bjorkviksponnyridskola.se  om du vill veta mer.