SÄRSKILT STÖD

Vår grundtanke är att bedriva vår verksamhet på ett vis som gör att vår ridskola utgör en fysisk, pedagogisk och socialt tillgänglig lärmiljö för alla. Det finns hos oss också stora möjligheter till extra anpassningar.

Ibland är det dock så att det behövs ett ännu lite mer specifikt upplägg – på kortare eller längre sikt – och i vår strävan att kunna möta alla individer som längtar efter hästar och ridning har vi också utformat ett koncept där möjlighet till deltagande enligt särskilt stöd finns. Vi kallar det enskild ridning.


Vi arbetar enligt samma modell som Skolinspektionen, SPSM och Skolverket – i ridskolemiljö! Bilden synliggör vinsten med att arbeta på bred front för en tillgänglig lärmiljö (högra triangeln) samt relationen till extra anpassningar och särskilt stöd. Bilden är lånad från Specialpedagogiska Skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (SPSM, 2017). 


Detta innebär att en elev kommer med vårdnadshavare och/eller annan medhjälpare (flera vid behov) och att vi möter upp med en personal från oss. Denna verksamhet är inte att förväxla med privatlektioner – här sker hästsamvaro och ridning mer i terapeutiskt syfte. Detta kan innebära allt från enbart samvaro med våra snälla trygga ponnyer, till att njuta av ridningen som rörelse och glädje. Givetvis inkluderas också ett lärande och en utveckling på ridskolevis, men helt och hållet på individens egna villkor. Tider för detta går främst att boka på vardagar dagtid. Sammanlagd tid 60 minuter (hästsamvaro och ridning enligt behov/dagens energinivå/önskemål) till en kostnad av 225 kr/tillfälle. Bokas upp och betalas antingen på samma vis som ordinarie ridgrupper (ni får då en fast dag/tid och ridlärare) eller som drop-in.


Observera att vår verksamhet vänder sig till barn och ungdomar, och att vår viktgräns (65 kg) gäller.

Har du allmänna frågor kring vår verksamhet, boka in dig på ridning, eller är nyfiken och vill komma ut och besöka oss – kontakta oss på info@bjorkviksponnyridskola.se.

Har du frågor kring pedagogik/specialpedagogik eller mer specifika frågor kring ditt barn/vilket upplägg som skulle kunna fungera/tankar kring hur vi skulle kunna möta just era utmaningar och möjligheter – kontakta gärna pedagogiskt ansvarig; maria@bjorkviksponnyridskola.se 

Varmt välkomna till oss på Björkviks Ponnyridskola