SÄRSKILT STÖD

Vår grundtanke är att bedriva vår verksamhet på ett vis som gör att vår ridskola utgör en fysisk, pedagogisk och socialt tillgänglig lärmiljö för alla. Det finns hos oss också stora möjligheter till individuell anpassning i grupp.

Ibland är det dock så att det behövs ett ännu lite mer specifikt upplägg – på kortare eller längre sikt – och i vår strävan att kunna möta alla individer som längtar efter hästar och ridning har vi också utformat ett koncept där möjlighet till deltagande enligt begreppet särskilt stöd finns.


Vi arbetar enligt samma modell som Skolinspektionen, SPSM och Skolverket – i ridskolemiljö! Bilden synliggör vinsten med att arbeta på bred front för en tillgänglig lärmiljö (högra triangeln) samt relationen till extra anpassningar och särskilt stöd. Bilden är lånad från Specialpedagogiska Skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (SPSM, 2017). 

Hos oss finns utöver ordinarie lektionsridning möjlighet till ridning i mindre grupp på 2-3 elever. I en sådan grupp är ridningen på liknande vis som i ordinarie grupper, men konceptet runt omkring är ännu mer på individens villkor. Möjlighet till specifika förberedelser inför ridpasset som passar varje elev så som exempelvis att alltid få ridövningen/skissen skickad på mail inför lektionen, bilder på ridvägen skickade innan uteritten och/eller att redan hemma få veta vilken häst man ska rida. Ett upplägg som till sin utformning har visat sig fungera särskilt bra för elever med autism. I dagsläget finns några sådana grupper utanför ordinarie lektionsschema och med lite framförhållning kan vi starta flera. Ridning 60 minuter till en kostnad av 210 kr/lektion. Bokas upp och betalas på samma vis som ordinarie ridgrupper.


Hos oss finns också möjlighet till enskild häst- och ridverksamhet. Detta innebär att en elev kommer med vårdnadshavare och/eller annan medhjälpare (flera vid behov) och att vi möter upp med en personal från oss. Denna verksamhet är inte att förväxla med privatlektioner – här sker hästsamvaro och ridning mer i terapeutiskt syfte. Detta kan innebära allt från enbart samvaro med våra snälla trygga ponnyer, till att njuta av ridningen som rörelse och glädje. Givetvis inkluderas också ett lärande och en utveckling på ridskolevis, men helt och hållet på individens egna villkor. Tider för detta går främst att boka på vardagar dagtid. Sammanlagd tid 60 minuter (hästsamvaro och ridning enligt behov/dagens energinivå/önskemål) till en kostnad av 210 kr/tillfälle. Bokas upp och betalas antingen på samma vis som ordinarie ridgrupper (ni får då en fast dag och tid) eller som drop-in.


Observera att vår verksamhet vänder sig till barn och ungdomar, och att vår viktgräns (65 kg) gäller.

Har du allmänna frågor kring vår verksamhet, boka in dig på ridning, eller är nyfiken och vill komma ut och besöka oss – kontakta oss på info@bjorkviksponnyridskola.se.

Har du frågor kring pedagogik/specialpedagogik eller mer specifika frågor kring ditt barn/vilket upplägg som skulle kunna fungera/tankar kring hur vi skulle kunna möta just era utmaningar och möjligheter – kontakta gärna pedagogiskt ansvarig; maria@bjorkviksponnyridskola.se 

Varmt välkomna till oss på Björkviks Ponnyridskola