VIKTIGT ATT VETA!

Vårdnadshavare till våra elever skall känna till: 

Betalperioder:  Vi har två betalperioder per termin. Ny elev som hoppar in mitt i pågående betalperiod faktureras endast för de antal lektioner de ridit. Detta kan läggas på nästa betalperiod. Elev står automatiskt kvar i sin grupp inför ny betalperiod om annat ej meddelas. Elev står också automatiskt kvar över terminsbyten. 

 

HT 2020

Fakturaperiod 1: lördag vecka 33 – fredag vecka 42 (9 ggr).
Inskriven i ridgrupp måste säga upp plats senast 12/8 för att inte behöva betala denna period. Betalning oss tillhanda 28/8.

Fakturaperiod 2: lördag vecka 42 – fredag vecka 51 (9 ggr)
Inskriven i ridgrupp måste säga upp plats senast 12/10 för att inte behöva betala denna period. Betalning oss tillhanda 28/10. 

Påbörjad ridperiod betalas alltid till fullo.

Terminsplan: Vi tänker att en viktig del i en ridskoleverksamhet är bra planering. Vi tror också på att dela med oss av denna planering! Vi tror att det ger våra elever både en klar överblick och en tydlig röd tråd att följa genom terminens ridlektioner. Varje ridgrupp rider ungefär samma övningar men anpassade till respektive nivå. 

Byta grupp: Om elev behöver byta grupp pga. att tid inte passar försöker vi hitta en annan lämplig grupp. Det samma gäller om elev behöver flyttas upp ett steg i nivå (kan ske under pågående termin). 

Avbokningar: Enligt våra regler får elev rida igen en missad lektion om avbokning skett före lektionens start. OBS: Före 9.30 helger och före 16.00 vardagar. Företrädesvis via mail info@bjorkviksponnyridskola.se Om elev endast uteblivit och ej meddelat har denna inte rätt att rida igen missad lektion. 

Återridning: Är tillåten då elev avbokat lektion (se ovan). Återridning är tillåten i mån av plats inom pågående termin, parallellt med ordinarie ridning och kan inte sparas. Då elev sagt upp sin plats under pågående termin är det inte möjligt att använda eventuella återridningar. Det är upp till varje elev (förälder) att själva fråga efter plats för återridning. Vi gör ej avdrag på kommande fakturor för missade ridlektioner, även om de anmäls i förväg. 

Uppsägning av plats: Sker skriftligen till vår mail info@bjorkviksponnyridskola.seUppsägning sker inte genom att endast utebli från ridlektionerna. Se aktuella datum ovan.

Avgifter: Lektionsridning i grupp betalas via faktura. Priset är för den tid respektive grupp har till sitt förfogande. Upp- och avsittning är inräknat i tiden för ridlektionen. Vi önskar att elever i största möjliga mån har med sig en vuxen till ridlektionen som kan vara behjälplig främst vid momentet uppsittning för att detta inte ska ta för mycket av lektionstiden.

  • 30 min = 90 kr 
  • 45 min = 120 kr
  • 60 min = 150 kr 
  • OBS! Hästis 60 min = 110 kr 

För priser/villkor gällande prova-på-ridning och privatlektion se under respektive länk.

Detta ingår i ridpriset:

Bild från Svenska Ridsportförbundet.

Stalltjänst: Är ingenting vi kräver av dig som elev/förälder. Ridskolan är privatägd och stallet sköts av oss eller vår personal. Vill du ändå hjälpa till med något, fråga oss vad som finns att göra! 

Vinteruppehåll: Då vi ännu inte har något ridhus utan endast bedriver ridverksamhet utomhus är vi tvungna att ha ett längre vinteruppehåll under januari-februari då vintern är den värsta.

Ett ridhus är dock till vår stora glädje nu strax under uppförande och vi återkommer under hösten med mer information inför vintern 2021!