VÄLKOMMEN!

Björkviks Ponnyridskola är platsen för dig som älskar ponnyer!

Vi är en ridskola ansluten till Svenska Ridsportförbundet som har verkat sedan hösten 2006. Vår huvudsakliga inriktning är ridskola för yngre barn på små ponnyer (A- och B-ponnyer), men vi har numera även en lika aktiv ridskoleverksamhet för äldre barn och ungdomar. Hos oss rider också några små vuxna i ponnystorlek. Vi har i dagsläget cirka 280 uppsittningar per vecka i vår ridskoleverksamhet. Hos oss finns också annan hästverksamhet som öppet stall, prova-på-ridning, hästkalas och ridläger.

Våra ponnyer är snälla och trygga och vår verksamhet är utformad enligt både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det innebär i korthet att vår ridundervisning bedrivs på traditionellt ridskolevis i kombination med en modern utbildningsvetenskaplig förankring – av ridlärarutbildad personal med extra pedagogisk och specialpedagogisk kompetens.

Vi tror på struktur, tydlighet, sammanhang, förutsägbarhet, att lyssna på varje individ och att skapa trygga relationer, både mellan ridlärare – elev – vårdnadshavare och ponnyer.

Ridskolan ägs och drivs av Maria och Jörgen Falck. Verksamheten är liten och familjär och till vår hjälp har vi ett team av fantastiska medarbetare. Vi samarbetar också med ridklubben Björkviks Ponnyridklubb.

Vi önskar dig och din familj varmt välkomna till oss!

Pedagogik, glädje & säkerhet!