TERMINSPLAN VT – 22

Här kan du ta del av ridskolans terminsplanering för de ordinarie ridlektionerna. Vår ambition är att erbjuda en så allsidig ridutbildning som möjligt – för alla! 

Planeringen ser numera lite olika ut för olika grupper. Detta beror på det ökade elevantalet och också den ökade kunskapsnivån på ridskolans grupper. Vi har helt enkelt många fler grupper på högre nivåer än vad vi någonsin haft, och på grund av detta behöver hästarnas arbete fördelas lite jämnare över tid. Titta i ’din’ kolumn så ser du vad som står på ditt schema varje vecka.

Som ett sätt att ytterligare öka tillgängligheten för alla, har vi skapat en sida bakom kulisserna där våra ridövningar finns presenterade mer detaljerat. Våra befintliga elever har ett lösenord för att – om man vill – kunna logga in och i förväg se och förbereda sig inför sin ridlektion. Dessa skisser kommer också att sitta uppe på anslagstavlan i entrérummet precis som tidigare – men ibland vill man helt enkelt vara lite extra förberedd, och det tänker vi att man kan bli genom detta nya upplägg.


I tabellen nedan kommer du att kunna klicka på länk från ’din’ kolumn och på så vis komma till den banskiss vi förberett för just detta ridpass. Denna ridövningsbank är under uppbyggnad och planeringar kommer att fyllas på.

1HÄ,NY,FO,M1,M2,M3M4,VU(tis),EXTRAM5,BR, VU(mån)
Lör v.1 – fre v.2 Sitsteori* Sitsteori* Sitsteori*
Lör v.2 – fre v.3Dressyr – sits/inverkan Dressyr – sits/inverkan Dressyr – sits/inverkan
Lör v.3 – fre v.4Dressyr – takt Dressyr – takt Dressyr – takt
Lör v.4 – fre v.5Markarb. – raka spår Markarb. – raka spår Hoppn. – serier
Lör v.5 – fre v.6
Lör v.6 – fre v.7
Lör v.7 – fre v.8
Lör v.8 – fre v.9
Lör v.9 – fre v.10
Lör v.10 – fre v.11
Lör v.11 – fre v.12
2HÄ,NY,FO,M1,M2,M3M4,VU(tis),EXTRAM5,BR,VU(mån)
Lör v.12 – fre v.13
Lör v.13 – fre v.14
Lör v.14 – fre v.15
Lör v.15 – fre v.16
Lör v.16 – fre v.17
Lör v.17 – fre v.18
Lör v.18 – fre v.19
Lör v.19 – fre v.20
Lör v.20 – fre v.21
Lör v.21 – fre v.22
Lör v.22 – fre v.23

*Terminen startar med att alla grupper har en ”skritt-lektion” med tema ryttarens sits och inverkan. Det blir en slags teorilektion till häst i lugn takt där vi hinner prata, känna och prova. Sits och inverkan är betydelsefulla ryttarförmågor och under VT 2022 kommer vi att fokusera extra på att utveckla just dem, i alla lektioner – med kickoff denna första!
Lärande i ridskolan ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv kan se ut så här.

Denna termin kommer vi att fokusera extra på ryttarens sits och inverkan. När det gäller kunskapsinnehållet i ridutbildningen fortsätter vi liksom förra terminen att arbeta efter två olika ’skolor’; För dressyren har vi utbildningsskalan till vår hjälp att planera undervisning utifrån takt, lösgjordhet, kontakt/stöd, schwung, rakriktning och samling. För hoppningen utgår vi från hopptrappans olika steg; sits & balans, kontroll & lydnad, rytm, anridning och slutligen hinder i följd. En sak kan du vara säker på när det gäller din ridutbildning hos oss: Det finns alltid en pedagogisk plan!