TERMINSPLAN HT – 22

Här kan du ta del av ridskolans terminsplanering för de ordinarie ridlektionerna. Vår ambition är att erbjuda en så allsidig ridutbildning som möjligt – för alla! 

Planeringen ser numera lite olika ut för olika grupper. Detta beror på det ökade elevantalet och också den ökade kunskapsnivån på ridskolans grupper. Vi har helt enkelt många fler grupper på högre nivåer än vad vi någonsin haft, och på grund av detta behöver hästarnas arbete fördelas lite jämnare över tid. Titta i ’din’ kolumn så ser du vad som står på ditt schema varje vecka.

Som ett sätt att ytterligare öka tillgängligheten för alla, har vi skapat en sida bakom kulisserna där våra ridövningar finns presenterade mer detaljerat. Våra befintliga elever har ett lösenord för att – om man vill – kunna logga in och i förväg se och förbereda sig inför sin ridlektion. Dessa skisser kommer också att sitta uppe på anslagstavlan i entrérummet precis som tidigare – men ibland vill man helt enkelt vara lite extra förberedd, och det tänker vi att man kan bli genom detta nya upplägg.


I tabellen nedan kommer du att kunna klicka på länk från ’din’ kolumn och på så vis komma till den banskiss vi förberett för just detta ridpass. Denna ridövningsbank är under uppbyggnad och planeringar kommer att fyllas på.

1HÄ,NY,FO,M1,M2,M3M4,VU(tis),EXTRAM5,BR, VU(mån)
Lör v.33 – fre v.34 Teori & praktisk ridläraTeori & praktisk ridläraTeori & praktisk ridlära
Lör v.34 – fre v.35Dressyr – bågar & volterDressyr – bågar & volterUteridning – naturbana
Lör v.35 – fre v.36Uteridning – naturbana Uteridning – naturbanaDressyr – bågar & volter
Lör v.36 – fre v.37Hoppning – serierHoppning – serierDressyr – serpentinbågar
Lör v.37 – fre v.38Dressyr – serpentinbågarDressyr – serpentinbågarHoppning – serier
Lör v.38 – fre v.39WE-inspireratWE-inspireratWE-inspirerat
Lör v.39 – fre v.40Markarbete – sits/positionMarkarbete – sits/positionHoppning – sits/position
Lör v.40 – fre v.41Dressyr – vändande hjälperDressyr – vändande hjälperDressyr – skänkelvikning
Lör v.41 – fre v.42Hoppning – böjda spårHoppning – böjda spårMarkarbete – på längden och tvären
2HÄ,NY,FO,M1,M2,M3M4,VU(tis),EXTRAM5,BR,VU(mån)
Lör v.42 – fre v.43
Lör v.43 – fre v.44
Lör v.44 – fre v.45
Lör v.45 – fre v.46
Lör v.46 – fre v.47
Lör v.47 – fre v.48
Lör v.48 – fre v.49
Lör v.49 – fre v.50
Lör v.50 – fre v.51

*Terminen startar med att alla grupper har en lektion med både teori och ridning. På de lägre nivåerna går vi främst igenom våra rutiner för stall och ridning. På de högre nivåerna tittar vi på utbildningsplanen och bildar oss en uppfattning om vilka kunskapsområden och utmaningar vi står inför – samt resonerar kring hur vi kan ta oss an dem.

Lärande i ridskolan ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv kan se ut så här.

Kunskapsinnehållet i ridutbildningen följer två olika ’skolor’; För dressyren har vi utbildningsskalan till vår hjälp att planera undervisning utifrån takt, lösgjordhet, kontakt/stöd, schwung, rakriktning och samling. För hoppningen utgår vi från hopptrappans olika steg; sits & balans, kontroll & lydnad, rytm, anridning och slutligen hinder i följd. En sak kan du vara säker på när det gäller din ridutbildning hos oss: Det finns alltid en pedagogisk plan!