TERMINSPLAN HT – 21

Här kan du ta del av ridskolans terminsplanering för de ordinarie ridlektionerna. Vår ambition är att erbjuda en så allsidig ridutbildning som möjligt – för alla! 

Planeringen ser numera lite olika ut för olika grupper. Detta beror på det ökade elevantalet och också den ökade kunskapsnivån på ridskolans grupper. Vi har helt enkelt många fler grupper på högre nivåer än vad vi någonsin haft, och på grund av detta behöver hästarnas arbete fördelas lite jämnare över tid. Titta i ’din’ kolumn så ser du vad som står på ditt schema varje vecka.

Som ett sätt att ytterligare öka tillgängligheten för alla, har vi skapat en sida bakom kulisserna där våra ridövningar finns presenterade mer detaljerat. Våra befintliga elever kommer att få ett lösenord för att – om man vill – kunna logga in och i förväg se och förbereda sig inför sin ridlektion. Dessa skisser kommer också att sitta uppe på anslagstavlan i entrérummet precis som tidigare – men ibland vill man helt enkelt vara lite extra förberedd, och det tänker vi att man kan bli genom detta nya upplägg.


I tabellen nedan kommer du att kunna klicka på länk från ’din’ kolumn och på så vis komma till den banskiss vi förberett för just detta ridpass. Denna ridövningsbank är just nu under uppbyggnad och planeringar kommer att fyllas på.

1HÄ,NY,FO,M1,M2,M3M4,VU,EXTRAM5,BR
Lör v.33 – fre v.34Teori + ridning*Teori + ridning*Teori + ridning*
Lör v.34 – fre v.35Dr. – inverkan, taktDr. – inverkan, taktDr. – inverkan, takt
Lör v.35 – fre v.36Ute – naturbanaUte – naturbanaMarkarb. – raka spår
Lör v.36 – fre v.37Markarb. – raka spårMarkarb. – raka spårHopp – serier
Lör v.37 – fre v.38Dr. – lösgörande arb.Dr. – lösgörande arb.Dr. – lösgörande arb.
Lör v.38 – fre v.39Hopp – serierHopp – serierMarkarb. – böjda spår
Lör v.39 – fre v.40Markarb. – böjda spårMarkarb. – böjda spårHopp – böjda spår
Lör v.40 – fre v.41Dr. – handen, kontaktDr. – handen, kontakt/stödDr. – handen, kontakt/stöd
Lör v.41 – fre v.42Hopp – böjda spårHopp – böjda spårMarkarb. – på längden/tvären
2HÄ,NY,FO,M1,M2,M3M4,VU,EXTRAM5,BR
Lör v.42 – fre v.43 Markarb. – på längden/tvären Markarb. – på längden/tvären Hoppning- hjälpbommar, rytm
Lör v.43 – fre v.44Dressyr- sits, skänkel, hand Dressyr- sits, skänkel, hand Dressyr- sits, skänkel, hand
Lör v.44 – fre v.45Hoppning- hjälpbommar, anridningHoppning- hjälpbommar, anridning Dressyr- tempoväxl, schwung
Lör v.45 – fre v.46 Dressyr- tempoväxlingarDressyr- tempoväxlingar Hoppning- hjälpbommar, anridning
Lör v.46 – fre v.47
Lör v.47 – fre v.48
Lör v.48 – fre v.49
Lör v.49 – fre v.50
Lör v.50 – tors v.51
* Terminen startar med att alla grupper har en lektion med både teori och ridning. På de lägre nivåerna går vi främst igenom våra rutiner för stall och ridning. På de högre nivåerna tittar vi på utbildningsplanen och bildar oss en uppfattning om vilka kunskapsområden och utmaningar vi står inför, och resonerar kring hur vi kan ta oss an dem.
Lärande i ridskolan ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv kan se ut så här.

Denna termin kommer vi när det gäller kunskapsinnehållet i ridutbildningen särskilt att arbeta efter två olika ’skolor’. För dressyren har vi utbildningsskalan till vår hjälp att planera undervisning utifrån takt, lösgjordhet, kontakt/stöd, schwung, rakriktning och samling. För hoppningen utgår vi från hopptrappans olika steg; sits & balans, kontroll & lydnad, rytm, anridning och slutligen hinder i följd.