MÄRKESTAGNING 2021

Under vårterminens slut har vi – tillsammans med ridklubben Björkviks Ponnyridklubb – glädjen att kunna erbjuda alla våra elever att rida upp för Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken.

Här finns nu startlistor inför märkestagningsdagarna 12-13 juni 2021:

Startlista märkestagning 12 och 13 juni

Om något har blivit fel, hör av er till oss via mail så löser vi det. Några elever rider olika hästar vid dressyrmomentet och hoppmomentet, detta beror på vår bedömning av häst/elev/uppgift.


Det är viktigt att veta att alla ryttare förväntas komma förberedda på sitt program. Detta sker alltså genom eget arbete (studier hemma). Samtliga program finns länkade till här.

Detta gäller:

M1 övar in och rider sedan ett caprilliprogram i grupp (grupper sätts av ridlärare). Teorimomentet hålls i grupp muntligen och alla som deltar på detta blir godkänd.

M2 övar in och rider sedan ett caprilliprogram i grupp (grupper sätts av ridlärare). Teorimomentet hålls i grupp muntligen och alla som deltar på detta blir godkänd.

För M1 och M2 läggs både rid- och teorimomenten upp så att alla som deltar blir godkända för respektive märke.

M3 övar in och rider sedan ett dressyrmoment och ett hoppmoment enskilt. Teorimomentet görs skriftligen (individuella anpassningar kan göras). Teorimomentets rubriker kan du få via mail så att du vet vad du ska öva på.

M4 övar in och rider sedan ett dressyrmoment och ett hoppmoment enskilt. Teorimomentet görs skriftligen (individuella anpassningar kan göras). Teorimomentets rubriker kan du få via mail så att du vet vad du ska öva på.

M5 övar in och rider sedan ett dressyrmoment och ett hoppmoment enskilt. Teorimomentet görs skriftligen (individuella anpassningar kan göras). Teorimomentets rubriker kan du få via mail så att du vet vad du ska öva på.

För M3, M4, och M5 behöver elever som deltar i märkestagningen veta om att det kan resultera i att de inte blir godkända på något eller några moment. Det vanliga är att inte klara sig den första gången, utan att se det som ett värdefullt tillfälle att öva. Godkända delmoment sparas i 1,5 år och det betyder att elev som klarat exempelvis hoppningen (vilket är det vanligaste att klara på första försöket) inte behöver rida upp för det vid nästa försök.

Enligt SvRF får man börja sin märkestagning ”där man är”, det vill säga – det finns inga krav på att ha tagit tidigare märken för att få börja på exempelvis ryttarmärke 3.

Det är också viktigt att veta att det finns inga som helst krav på att ta märken. Vår placering av elev i ridgrupp bygger på vår egen bedömning. Det betyder att elev som klarat exempelvis ryttarmärke 3 kan behöva längre tid på M3-nivå i grupp för att utföra momenten på flera olika typer av hästar. Det betyder också att vi kan flytta upp elev till högre grupp utan att eleven har tagit några märken alls.