MÄRKESTAGNING 2020

Under vårterminens slut har vi – tillsammans med ridklubben Björkviks Ponnyridklubb – glädjen att kunna erbjuda alla våra elever att rida upp för Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken.

Här finns nu startlistor inför märkestagningsdagarna 6-7 juni 2020:

Starlista-märkestagning-6-7juni

Om något har blivit fel, hör av er till oss via mail så löser vi det. Några elever rider olika hästar vid dressyrmomentet och hoppmomentet, detta beror på vår bedömning av häst/elev/uppgift. Ett par elever i M5 har fått två förslag på hästar till hoppmomentet – välj den du vill av de två.


För de elever som rider i ”märkesgrupper”, det vill säga M1, M2, M3, M4, M5 sker märkestagning genom särskild anmälan till det evenemang som kommer att utlysas helgen 6-7 juni. Varje märke har ett eller två specifika program som skall tränas in på egen hand inför detta, och varje märke har också ett teorimoment som skall övas på egen hand inför. Samtliga program finns länkade till här.

Detta gäller:

M1 övar in och rider sedan ett caprilliprogram i grupp (grupper sätts av ridlärare). Teorimomentet hålls i grupp muntligen och alla som deltar på detta blir godkänd.

M2 övar in och rider sedan ett caprilliprogram i grupp (grupper sätts av ridlärare). Teorimomentet hålls i grupp muntligen och alla som deltar på detta blir godkänd.

För M1 och M2 läggs både rid- och teorimomenten upp så att alla som deltar blir godkända för respektive märke.

M3 övar in och rider sedan ett dressyrmoment och ett hoppmoment enskilt. Teorimomentet görs skriftligen (individuella anpassningar kan göras). Teorimomentets rubriker kan du få via mail så att du vet vad du ska öva på.

M4 övar in och rider sedan ett dressyrmoment och ett hoppmoment enskilt. Teorimomentet görs skriftligen (individuella anpassningar kan göras). Teorimomentets rubriker kan du få via mail så att du vet vad du ska öva på.

M5 övar in och rider sedan ett dressyrmoment och ett hoppmoment enskilt. Teorimomentet görs skriftligen (individuella anpassningar kan göras). Teorimomentets rubriker kan du få via mail så att du vet vad du ska öva på.

För M3, M4, och M5 behöver elever som deltar i märkestagningen veta om att det kan resultera i att de inte blir godkända på något eller några moment. Det vanliga är att inte klara sig den första gången, utan att se det som ett värdefullt tillfälle att öva. Godkända delmoment sparas i 1,5 år och det betyder att elev som klarat exempelvis hoppningen (vilket är det vanligaste att klara på första försöket) inte behöver rida upp för det vid nästa försök.

Enligt SvRF får man börja sin märkestagning ”där man är”, det vill säga – det finns inga krav på att ha tagit tidigare märken för att få börja på exempelvis ryttarmärke 3.

Det är också viktigt att veta att det finns inga som helst krav på att ta märken. Vår placering av elev i ridgrupp bygger på vår egen bedömning. Det betyder att elev som klarat exempelvis ryttarmärke 3 kan behöva längre tid på M3-nivå i grupp för att utföra momenten på flera olika typer av hästar. Det betyder också att vi kan flytta upp elev till högre grupp utan att eleven har tagit några märken alls.

Vad gäller flytt av elever till högre grupp kommer vi att förtydliga det i ett eget inlägg inom kort så att inga oklarheter uppstår. Elever rider ofta kortare tid i de lägre nivåerna men flera år i de högre innan uppflytt sker. Detta är det vanliga förfarandet som gäller för de allra flesta. Det kan också vara skillnad på att rida enskilt och att rida i grupp.