JULLOVET 2023-2024

Dagarna mellan jul och nyår håller ridskolan stängt denna gång. Vi har haft en lite extra kämpig höst och behöver lite extra ledigt ❤ Efter nyår återkommer vi med ny energi och det finns möjlighet att delta i följande:


RYTTARMÄRKESKURS med ridprov, nivå: Märke 3, 4 och 5.

Tid: 2-3 januari kl. 10.00-13.00

Kostnad: 650 kr (inklusive märkesprov med bedömning)

Antal platser: 15 (5 st/grupp)

Ridlärare och bedömare: Alexandra

Anmälan: info@bjorkviksponnyridskola.se

En tvådagarskurs där dag 1 har fokus på dressyrmomentet och dag 2 har fokus på hoppmomentet för det märke du vill öva mot. I samband med övning avlägger du också provet för respektive moment. Observera att proven kan innebära ett godkänt eller ett icke godkänt resultat. Ett genomfört godkänt resultat får tillgodoräknas i 1,5 år, vilket betyder att du kan ha ett moment klart och ett moment att öva vidare på efter denna kurs. Oavsett provresultat ger kursen dig en god aktuell bild över var du ligger till och vad du behöver öva extra på med ditt ryttarmärke som mål.


ALLMÄN RIDKURS, nivå: Fortsättning, Märke 1 och 2

Tid: 3-4 januari kl. 14.00-16.00

Kostnad: 400 kr

Antal platser: 12 (6 st/grupp)

Ridlärare: Alexandra

Anmälan: info@bjorkviksponnyridskola.se

En tvådagarskurs där dag 1 har fokus på dressyr och dag 2 har fokus på hoppning, ej specifikt märkesinriktat.


Möjlighet att avlägga RIDPROV för ryttarmärke 1, 2, 3, 4 och 5

Tid: 5 januari kl. 10.00-13.00

Kostnad: 150 kr/prov (vill du rida både dressyrmomentet och hoppmomentet = 300 kr)

Antal platser: 15 st * 2 prov vardera

Bedömare: Alexandra

Anmälan: info@bjorkviksponnyridskola.se

Det är fullt möjligt att avlägga ridprov för ryttarmärke även utan att kombinera med en kurs. Då klarar du dig ’på egen hand’ med den häst du blir tilldelad; du rider fram den och startar sedan enligt startlista. Observera att provet kan innebära ett godkänt eller ett icke godkänt resultat. Ett genomfört godkänt resultat får tillgodoräknas i 1,5 år, vilket betyder att du kan ha ett moment klart och ett moment att öva vidare på efter detta tillfälle.


Möjlighet att avlägga TEORIPROV för ryttarmärke 1, 2, 3, 4 och 5

Tid: 2 januari och 5 januari kl. 14.00-16.00

Kostnad: 0 kr

Antal platser: Drop in!

Ansvarig: Maria

Om du vill avlägga provet muntligt – kontakta mig innan provtillfället: maria@bjorkviksponnyridskola.se

Vid dessa tillfällen erbjuds möjlighet att göra provet för ryttarmärkets teorimoment. Om du vill ta Märke 1 eller Märke 2 och har deltagit på en av höstens teoriveckas lektioner på respektive nivå räknas du redan som godkänd för teorimomentet. Om du inte deltog vid ett sådant tillfälle passar något av dessa tillfällen bra. Anmäl i förväg om du vill göra provet muntligt – i annat fall blir det ett skriftligt prov.

Om du vill ta Märke 3, 4 eller 5 behöver du komma till ett sådant här tillfälle för att avlägga provet. Under höstens teorivecka fick du som deltog på teorilektion på respektive nivå ett ’plugghäfte’ som du nu har pluggat på och känner dig redo att göra provet för. Anmäl i förväg om du vill göra provet muntligt – i annat fall blir det ett skriftligt prov.

Observera att provet kan innebära ett godkänt eller ett icke godkänt resultat. Samma regler för tillgodoräknande gäller det teoretiska provet som för ridproven.

Välkomna!