BRONSGRUPPEN – OCH ETT PARALLELLT UTBILDNINGSSYSTEM

Mot nya mål på Björkviks Ponnyridskola!

Björkviks Ponnyridskola riktar nu fokus mot utbildning i flera led. Vi är en ridskola med en modern utbildningsvetenskaplig förankring och förutom att bedriva traditionell ridskola är en del av vår verksamhetsidé att sträva efter att skapa ett stabilt utbildningssystem som på sikt skulle kunna generera ridutbildare som kan utbilda andra! 

Har du en dröm om att bli ridledare/ridlärare i framtiden är detta definitivt någonting för dig!


HT 2020 startar vi ytterligare en nivå på ridskolan; Bronsgruppen. Denna grupp är till för dig äldre elev som ridit på Märke 5-nivå under flera år. Bronsgruppen hos oss har dessutom en särskild nisch mot din framtid inom ridskolebranschen.

Detta betyder att vi inte bara ser ridkunskapen som en förutsättning för att kunna delta i denna grupp, utan också ditt horsemanship och din vilja att vara delaktig i vårt utbildningssystem som en förebild för våra yngre elever. Det innebär också att du har en önskan om att själv så småningom stå som ledare för rid- och teoriverksamhet för lägre nivåer.

Elever i bronsgruppen rider både på livligare hästar och ibland unghästar – men har också förmågan att finna och att visa fram även de lite lugnare hästarnas höga utbildningsnivå. Elever i bronsgruppen tar sig an varje enskild häst med samma positiva inställning och strävar alltid efter att sprida goda erfarenheter av varje häst på ridskolan. Bronsgruppen kommer vid start HT 2020 att ha ca 5-6 platser.

Kort sagt; Denna grupp ger dig som är elev en intern förberedelse inför dina möjligheter att i framtiden söka ridledarkursen och/eller SRL1. Vill du så småningom söka någon av dessa utbildningar hjälper vi dig med förberedelserna! Denna grupp ger dig också möjlighet att arbeta som ridledare/ridlärare hos oss i framtiden.

Bronsgruppens arbetsområden är följande (källa SvRF):

I och med detta skapar vi också ett nytt system för dig som vill arbeta hos oss som ungdomsledare och så småningom ridledare/ridlärare. OBSERVERA att jobbuppdragens upplägg sker utöver/parallellt med ordinarie ridskoleverksamhet. Det som beskrivs nedan är de förutsättningar som ligger till grund för dina möjligheter att söka våra tjänster. 

Medan elevs placering i ridgrupp/nivå precis som förut sker genom respektive ridlärares bedömning, sker ansökan om jobb för den som är intresserad vid sidan om/parallellt till maria@bjorkviksponnyridskola.se (Omvänt betyder alltså att; Du måste INTE jobba hos oss för att få rida i M4/M5, medan det i bronsgruppen finns ett krav på en längtan mot branschen).


(Tabellen nedan gör sig bäst vid läsning på dator).

ÅlderNivå/ridgruppUppgift/roll möjlig att söka
11-13 årM4 Hjälpledare (idéell/prao)
Yngre elever som har som mål att bli ungdomsledare har genom detta system möjlighet att delta på ”prao-vis” tillsammans med ungdomsledare. 1-2 hjälpledare per ungdomsledare. Lätta sysslor, mest se och lära. Rider lektion i lägst M4-grupp på ridskolan.
14 år – M5Ungdomsledare (avlönad)
Äldre elever som har visst eget ansvar (under vuxen arbetsledning) för de dagliga sysslorna i stallet samt att fungera som assisterande vid iordningställande av hästar mm. Får också handledning i att fungera som mentor för de yngre hjälpledarna. Rider lektion i lägst M5-grupp på ridskolan.
16 år –BronsgruppHjälpinstruktör (avlönad)
Äldre elever som jobbar/har tidigare jobbat som ungdomsledare på ridskolan och som nu vill ta steget att bli ledare för avsutten- såväl som uppsutten utbildningsverksamhet för yngre elever. Det kan handla om teorikurser för M1/M2, prova-på-ridning och sommarhästis. Rider lektion i den nystartade bronsgruppen på ridskolan och har som dröm/mål att söka till SRL 1/ridlärarutbildning framöver. Bronsgruppens syfte är att utbilda ryttare som inte bara vill utveckla sin egen ridning, utan som också på sikt vill vara delaktig i att utbilda andra ryttare, därför sker bara intag i denna grupp på dessa premisser. Ålder för deltagande i bronsgrupp kan vara lägre än 16 år, men anställning som hjälpinstruktör sker först vid ålder 16.

Utbildning är vår nisch – inte bara ridutbildning utan även när det gäller pedagogik och didaktik. Vi tror verkligen på vårt nya utbildningssystem och vi tror att vi hos oss har mycket goda förutsättningar att förbereda dig för ett jobb i vår branch.

Maria var 10 år när idén om Björkviks Ponnyridskola väcktes. Femton år därefter var drömmen verklighet. Här kan du faktiskt börja vägen mot ditt mål i ungefär samma ålder, tryggt guidad av oss.

Ingen dröm är för stor – och vi hjälper dig på vägen!