LÄSÅRSHJUL 2023/2024

Vi planerar ridskolans pedagogiska verksamhet i:

1) Ett övergripande läsårshjul

2) Terminsplanering för varje termin

3) Veckans övning varje vecka.

En översikt över kommande läsår HT23/VT24 hittar du snart här.