ÅRSHJUL 2021

Vi planerar ridskolans pedagogiska verksamhet i:

1) Ett övergripande årshjul

2) Terminsplanering för varje termin

3) Veckans övning varje vecka.

En översikt över hela 2021 hittar du snart här.