FAKTA OCH PRISER

Målsmän till våra elever bör känna till:
 
Betalperioder:  Vi fakturerar elever för 5 gånger i taget. Dessa 5 gånger är fasta enligt terminens veckor och inte personliga för varje elev. Ny elev som hoppar in mitt i pågående betalperiod faktureras endast för de antal lektioner de ridit. Detta kan läggas på nästa betalperiod. Elev står automatiskt kvar i sin grupp inför ny betalperiod om annat ej meddelas. Elev står också automatiskt kvar över terminsbyten.
 
Ridskolans termin är normalt 15 ridlektioner, alltså faktureras 3 gånger 5 ridlektioner löpande under terminen.
 

HT 2017
Fakturaperiod 1: vecka 33-37
Fakturaperiod 2: vecka 38-42
Fakturaperiod 3: vecka 43-48

Uppehåll för skolans höstlov v. 44. Se då istället särskilt schema med aktiviteter att anmäla sig till.

* För ridande i grupper på måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar är betalningsperioderna en vecka förskjuten då terminen startar med helg (lördag v 33). Vuxengrupper betalas istället efter deltagande.Terminsplan: Vi tror att en viktig del i en ridskoleverksamhet är bra planering. Vi tror också på att dela med oss av denna planering! Vi tror att det ger våra elever både en klar överblick och en tydlig röd tråd att följa genom terminens ridlektioner. Varje ridgrupp rider ungefär samma övningar men anpassade till respektive nivå.

Byta grupp: Om elev behöver byta grupp pga. att tid inte passar försöker vi hitta en annan lämplig grupp. Det samma gäller om elev behöver flyttas upp ett steg i nivå (kan ske under pågående termin).
 
Avbokningar: Enligt våra regler får elev rida igen en missad lektion om avbokning skett före lektionens start. OBS: Före 9.30 helger och före 16.00 vardagar. Via mail info@bjorkviksponnyridskola.se Om elev endast uteblivit och ej meddelat har denna inte rätt att rida igen missad lektion.
 
Återridning: Är tillåten då elev avbokat lektion (se ovan). Återridning är tillåten inom pågående termin, parallellt med ordinarie ridning och kan inte sparas. Då elev sagt upp sin plats under pågående termin är det inte möjligt att använda eventuella återridningar. Det är upp till varje elev (förälder) att själva fråga efter plats för återridning. Vi gör ej avdrag på kommande fakturor för missade ridlektioner, även om de anmäls i förväg.

Uppsägning av plats: Sker skriftligen till vår mail info@bjorkviksponnyridskola.se. Uppsägning sker inte genom att endast utebli från ridlektionerna. Om uppsägning sker innan ny betalperiod skickas ingen ny faktura ut. Om uppsägning sker då ny period påbörjats skall utsänd faktura betalas.


Vi önskar dig varmt välkommen till oss!

Priser: Lektionsridning i grupp betalas via faktura 5 lektioner åt gången. Priset är för den tid respektive grupp har till sitt förfogande. Upp- och avsittning är inräknat i tiden för ridlektionen. Vi önskar att elever i största möjliga mån har med sig en vuxen till ridlektionen som kan vara behjälplig främst vid momentet uppsittning för att detta inte ska ta för mycket av lektionstiden.
 
  • 30 min = 70 kr (5 ggr 350 kr)
  • 45 min = 100 kr (5 ggr 500 kr)
  • 60 min = 130 kr (5 ggr 650 kr)
  • OBS! Hästis 60 min = 90 kr (5 ggr 450 kr)

För priser/villkor gällande prova-på-ridning och privatlektion se under respektive länk.

Stalltjänst: Är ingenting vi kräver av dig som elev/förälder. Ridskolan är privatägd och stallet sköts av oss eller vår personal. Vill du ändå hjälpa till med något, fråga oss vad som finns att göra!
 
Vinteruppehåll: Då vi ännu inte har något ridhus utan endast bedriver ridverksamhet utomhus är vi tvungna att ha ett längre vinteruppehåll under januari-februari då vintern är den värsta.