LEDARSKAP PÅ RIDSKOLA

"Ledarskap på ridskola" är ett antal träffar för utbildning och gemenskap riktade till de av ridskolans äldsta elever 12-16 år (och över) som är intresserade av och vill lära mer om ledarskap på ridskola.

Nästa kurs: Vårterminen 2018 (datum kommer).

Detta är ett projekt som startade under vårterminen 2017, som dels syftar till att ta tillvara och uppmuntra de fantastiska individer vi har hos oss och dels att öka deras kunskap om att vara goda ledare och förebilder på ridskolan. [Mer utförligt om kursens syfte och upplägg kan du läsa här].

Träffarna kommer hålls ungefär en gång i månaden och innehåller både teoretiska och praktiska moment på temat ledarskap och hästkunskap.

Det kostar inget att delta i dessa träffar. Att du sedan använder dina nyvunna kunskaper på ridskolan är värt så mycket för så många! Ledare för dessa träffar är Maria Falck som både är ridlärare och har en högskoleexamen i pedagogik.

Anmälan är inte bindande och du behöver heller inte komma på alla träffar om du inte har möjlighet till det. Bjud gärna in fler intresserade! Medlemsskap i Björkviks Ponnyridklubb krävs.

Välkommen att bli en i det härliga gänget ungdomsledare på ridskolan!