MARS - VÅRTERMINSSTART!

Vårterminen står för dörren men våren dröjer! Vi är inte förvånade – det brukar se ut så här för det mesta när vi står inför vårterminsstart tyvärr. Men vi kör igång ändå, växlar ridning med teori till en början om det skulle vara väldigt olägligt väder.


Säkerhetsgenomgång

Vi har förberett en introduktionspresentation på cirka 20 minuter som vi i någon form kommer att köra i alla grupper under någon av de första veckorna. Många av er har ridit hos oss länge men vi välkomnar också en hel del nya elever varje termin. Därför har vi bestämt att varje termin från och med nu, starta upp med en form av säkerhetsgenomgång.

Det handlar om att vi alla behöver skapa oss en gemensam grund inför den kommande terminens verksamhet, så att vi alla gör på samma vis och att vi förstår varandra allihop; hästar, elever och personal.

Viktiga saker så som hur hästar uppfattar sin omgivning och därav hur de beter sig i olika situationer, hur man som människa agerar i stallet och kring hästen och hur man på ett säkert och ändamålsenligt vis tar hästen från stallet till ridlektioner kommer att diskuteras. 

Frågor som får svar är till exempel; I vilken ordning ska hästarna gå ut från stallet? Ska man vänta på alla i ridgruppen innan man går till lektion? Det handlar också om hur vi leder häst, hur vi ställer upp på ridbanan inför uppsittning och framför allt varför vi gör på olika vis. Vi kommer att prata om vad som förväntas av dig som elev/förälder till elev och vad som förväntas av oss som arbetar på ridskolan. 

Vi kommer också att till viss del ta upp lite om hygien i stallet, vad vi som människor kan göra för att förhindra att smittor sprids mellan olika stallar. Varje introduktionspresentation anpassas givetvis efter gruppens ålder och förkunskaper!

Bättre arbetsmiljö!

Vi har under vintern arbetat mycket med vår arbetsmiljö på ridskolan. Bland annat har jag (Maria) gått en utbildning via HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) som syftar till att man som arbetsgivare och i personalgrupp ska bli bättre på att både undersöka och förbättra arbetsmiljön på ridskolan som arbetsplats. Några saker ni kommer att märka är bättre lyse i stallet, två nya toaletter samt (så snart vintervädret ger sig) nytt underlag på ridbanan. Vi har också arbetat en hel del med våra rutiner och vår dokumentation av arbetsmiljö i personalgruppen.

Nya ponnyer.

Två nya ponnyer kommer ni att möta då ridskolan startar igång igen. En C-ponny som heter Nova har vi bara till låns fram till sommaren. Nova tillhör Nybyggets Ridläger som vi brukar samarbeta med i olika former. Nova var ute hos annan fodervärd fram till alldeles nyligen, men behövde lite akut byta hem. Nova kommer att åka hem till Nybygget igen i början av juni då deras ridlägerverksamhet startar. En A-ponny som heter Fäcklingefors Virvla har vi köpt! Se bild på mörkbrun ponny! I övrigt ser hästuppsättningen ut så som den gjorde vid höstterminens slut. Några hästar har varit utlånade över vintern och några har varit hemma och vilat. Julia (min häst) är fortfarande ute hos fodervärd och kommer så att vara en tid framöver också.

Ny personal!

Vi välkomnar också en ny medlem i vårt personalteam. Alexandra Hammarsten (se bild) börjar sin anställning 1/3 och kommer i huvudsak att arbeta med häst- och stallvård. Alexandra vill bli ridlärare i framtiden så vi kommer självklart att göra allt vi kan för att hjälpa henne till detta fantastiska yrke! Hon kommer att gå bredvid vid en del lektioner till en början och så småningom med vår handledning få möjlighet att ha några egna lektioner.


Och till sist...

Utan att gå in på detaljer så hoppas vi och tror att detta kan vara vår sista utomhusvinter.. Vi håller alla tummar för att det ska gå framåt med planerna på fortsatt förbättring av lokalerna.. Så vi säger helt enkelt – håll ut, klä er varmt och tänk på att om två månader är det första maj!


Varmt välkomna till vårterminens start på Björkviks Ponnyridskola!

Hälsar Maria med personal.