BJÖRKVIKS PONNYRIDKLUBB

Ridskolan är ett privatägt företag (AB). Till ridskolan räknas anläggningen, ponnyerna, personalen samt ridskolans planering och genomförande.

Ridskolan har ett nära samarbete med klubben Björkviks Ponnyridklubb. Samarbetet innebär att ridskolan får vara ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Tack vare föreningen får ridskolans elever möjlighet att köpa ryttarmärken, klubbkläder och delta i så väl ridklubbens som ridsportförbundets olika aktiviteter.

För att rida på ridskolan måste du vara medlem i ridklubben.

Björkviks Ponnyridklubbs ordförande heter Amy Ingelman.

För att komma i kontakt med ridklubben via mail: bjorkviksponnyridklubb@gmail.com